Филхармонията в Скопие
Референтни обекти

Референтни обекти

Референтни обекти

Филхармонията в Скопие

Филхармонията в Скопие

Филхармонията в Скопие, концертна зала – стенни и таванни облицовки с ламинирани гипсфазерни плоскости