Комплекс Garitage Park
Референтни обекти

Референтни обекти

Референтни обекти

Комплекс Garitage Park

Vidiphonic - гипсфазерна плоскост за повишаване на звукоизолацията

 

Тип сграда Архитектурно бюро Изпълнител
Комплекс Стивън Джордж Интернешънъл - България - ООД; Планинг - ЕООД Джи Пи Груп - АД


Garitage Park е мащабен жилищен и бизнес комплекс, разположен на площ 167 000 кв.м. Състои се от две ниски офис сгради, спортна зала Левски Арена, както и училище. Освен преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани в обекта са вложени следните специални системи Кнауф: AQUAPANEL INDOOR - водоустойчива циментова плоскост, в комбинация с Optimum профили и профили с антикорозионна защита; Cleaneo Akustik и Cleaneo Single Smart – перфорирани гипсови плоскости за добра акустика и пречистване на въздуха и Vidiphonic - гипсфазерна плоскост за повишаване на звукоизолацията.

Гипсфазерните плоскости Vidiphonic са със специално модифициран състав за по-голяма плътност. Това им дава отлични звукоизолационни свойства в съчетание с типичната за гипсфазерните плочи здравина.

Този вид плочи са особено подходящи за големи сгради с повишени стойности на нискочестотен шум, идващ от централна вентилационна система, асансьорна инсталация, помпи, трансформатори, автомобилен трафик и други източници.

Нискочестотният шум и вибрациите, които създава, водят до безсъние и неврози. Затова специалните плоскости Vidiphonic намират приложения както в жилищни комплекси, така и в обществени сгради с голямо струпване на хора. Този вид гипсфазер има на практика универсално приложение и дава възможност за изграждане на тънкослойни преградни системи с повишена звукоизолация както в новостроящи се сгради, така и при реновиране на вече съществуващ сграден фонд
.