Лъчисто отопление и охлаждане

Лъчисто отопление и охлаждане

Лъчисто отопление и охлаждане

Knauf Vidicomfort са гипсфазерни елементи с фрезовани в тях канали за полагане на системи за подово отопление или охлаждане. Елементите са с дебелина 15, 18 или 23 mm с различно разположение на каналите съгласно проекта. Елементите Knauf Vidicomfort могат да бъдат положени на пода или като окачен таван или стенна облицовка. 

Конструктивните, статистическите и строително-физичните качества на системите Кнауф са гарантирани само при изключителното ползване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.