Националния театър в Атина
Референтни обекти

Референтни обекти

Референтни обекти

Националния театър в Атина

Националния театър в Атина – преградни стени и окачени тавани с плоскости Vidiwall