Огнезащита на метални конструкции

Огнезащита на метални конструкции

Огнезащита на метални конструкции

Металните конструкции бързо загубват носимоспособност в случай на пожар. Затова те трябва да бъдат надеждно защитени.

Плоскостите Vidifire A1 са изпитани и сертифицирани като огнезащитна облицовка на метални конструктивни профили, като дебелината на облицовката зависи от фактора на масивност на профила и изискваната огнеустойчивост.

Конструктивните, статистическите и строително-физичните качества на системите Кнауф са гарантирани само при изключителното ползване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.

https://www.youtube.com/watch?v=XfV9YN2BjWc&t=26s