Кнауф системи с гипсфазер и дървена конструкция
Сгради с дървена конструкция

Сгради с дървена конструкция

Кнауф системи с гипсфазер и дървена конструкция

Кнауф системи с гипсфазер и дървена конструкция

1. Вътрешна стена с вентилируема фасада
2. Външна стена с комбинирана топлоизолационна системаСъвременното строителство с дървесина е енерго-ефективно, високо технологично и устойчиво, затова неслучайно заема все по-голям дял от новопостроените сгради.

Гипсфазерните плоскости са универсалният материал за облицовка на панели с дървена конструкция - укрепват конструкцията и я предпазват от пожар.

Благодарение на тях диагоналните паянти, които се ползват за хоризонтално осигуряване могат да отпаднат. Сеизмичната устойчивост също се повишава.

Дървената конструкция може да бъде сглобена в заводски условия или на местостроежа. При заводски произведени панели се ползват плоскостите Vidiwall,

Vidiphonic или VidifireA1, а при монтаж на обекта – Vidiwall НІ, която може да остане без покритие до 2 месеца.

Защитата на гипсфазерните плоскости от атмосферни влияния се осигурява чрез комбинирана топлоизолационна система или вентилируема фасада.
 

Таблица строително - физични данни

Кнауф система   Облицовка /mm/   Профил /mm/   Изол. слой mm/kg/m   Пожарозащита
12,5 Vidiwall 60x80 - REI 30
15 Vidiwall 60x100 50/30 REI 60
2x15 Vidiwall 60x100 100/30 REI 90


Подове с дървена конструкция и гипсфазерна облицовка

Кнауф система   Конструкция /mm/   Облицовка /mm/   Изолация /mm/   Пожарозащита
44x210;
e=402
2x10
Vidiwall
100 
каменна вата
REI 60
44x210;
e=402
3x12,5
Vidiwall
100 
каменна вата
REI 90


Облицовки с изпитана огнезащитна способност

Огнезащитната способност на плоскостите Vidiwall е изпитана съгл. EN 14135 и имат класифициран критерий K230 и K260. Това означава, че всяка конструкция, защитена с такава облицовка може да бъде приравнена към негорима клас А1 за 30 и 60 минути.
 

Кнауф система   Дебелина на стената /mm/   Пожарозащита
18 Vidiwall K230
15+18 Vidiwall K260

 

Документи

Брошура за гипсфазерни плоскости и дървени панели
Технически проспект
Визуализация на дървена конструкция с еднослойна облицовка
Визуализация на дървена конструкция с двуслойна облицовка


Продукти от Кнауф системи с гипсфазер и дървена конструкция