Сгради с дървена конструкция

Сгради с дървена конструкция

Сгради с дървена конструкция

Съвременното строителство с дървесина е енерго-ефективно, високо технологично и устойчиво, затова неслучайно заема все по-голям дял от новопостроените сгради.

Гипсфазерните плоскости са универсалният материал за облицовка на панели с дървена конструкция - укрепват конструкцията и я предпазват от пожар.

Благодарение на тях диагоналните паянти, които се ползват за хоризонтално осигуряване могат да отпаднат. Сеизмичната устойчивост също се повишава.

Дървената конструкция може да бъде сглобена в заводски условия или на местостроежа. При заводски произведени панели се ползват плоскостите Vidiwall,

Vidiphonic или VidifireA1, а при монтаж на обекта – Vidiwall НІ, която може да остане без покритие до 2 месеца.

Защитата на гипсфазерните плоскости от атмосферни влияния се осигурява чрез комбинирана топлоизолационна система или вентилируема фасада.

Конструктивните, статистическите и строително-физичните качества на системите Кнауф са гарантирани само при изключителното ползване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.