Вътрешни преградни стени

Вътрешни преградни стени

Вътрешни преградни стени

Вътрешните стени с гипсфазерни плоскости имат всички предимства на сухото строителство: бърз и лесен монтаж, малко собствено тегло, малка дебелина.

Отличават се от останалите системи сухо строителство със своите комплексни високи строително-физични параметри.

Конструктивните, статистическите и строително-физичните качества на системите Кнауф са гарантирани само при изключителното ползване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.
Кнауф система W361
Кнауф система W361
Стени с единична конструкция от щендерни профили и еднослойна облицовка от гипсфазерни плоскости
Кнауф система W362
Кнауф система W362
Стени с единична конструкция от щендерни профили и двуслойна облицовка от гипсфазерни плоскости
Кнауф системи W312 и W322
Кнауф системи W312 и W322
Стени с единична конструкция от щендерни профили и двуслойна комбинирана облицовка от гипсфазерни и гипскартонени плоскости