Vidifloor SOLO
Плоскости за под

Плоскости за под

Vidifloor SOLO

Vidifloor SOLO

Описание на продукта

Гипсфазерната плоскост за подове в еднослойна система

 

Технически характеристики

Vidifloor SOLO
Дебелина /mm/ 18 18
Широчина /mm/ 600 (635) 600 (635)
Дължина /mm/ 900 (935) 1200 (1235)
Кант Стъпаловиден фалц Стъпаловиден фалц
 

 

Документи

Knauf Gipsfazer Vidifloor SOLO
Knauf Gipsfazer Vidifloor SOLO_Safety Data Sheet
Knauf Gypsum Fiber Board Brochure

Системи с Vidifloor SOLO