Vidiphonic
Плоскости за стени

Плоскости за стени

Vidiphonic

Vidiphonic

Описание на продукта

Гипсфазерната плоскост за най-висока изолация

 

Технически характеристики

 
Vidiphonic
Дебелина /mm/ 12,5 15
Широчина /mm/ 1200  
Дължина /mm/ 2000 3000
Кант SK  

Съхранение

Съхраняват се в легнало положение върху дървени палети или ивици плоскост, в сухи помещения, защитени от влага.


Варианти за оформяне на кантове
 
SK кант - долни (невидими) слоеве на многослойни обшивки - ширина на плоскостите 1200, 1250 mm 
При долен облицовъчен слой или под инсталационна равнина плоскостите се монтират плътно една до друга. Само фугите на горния слой се оставят отворени и се шпакловат с Uniflott, както се полага и хартена лента.
 
SK кант - отворена фуга - ширина на плоскостите 1195, 1245 mm 
Ръчна шпакловка с Кнауф Uniflott с хартиена лента за покриване на фуги. Плоскостите се полагат с фуга (ширина на фугата 5 - 7 mm), фугата се запълва с Кнауф Uniflott. Излишният материал се остъргва след около 40 минути. 
Шпакловъчният материал се нанася с маламашка или широка шпакла, и се влага армиращата лента.
 
SK кант - лепена фуга - ширина на плоскостите 1195, 1245 mm 
Кнауф Vidiwall полиуретаново лепило се нанася във вид на шнур върху канта на вече монтираната Vidiwall плоскост. Следващата плоскост се полага върху носещата конструкция и се притиска към лепилото (ширина на фугата < 1 mm), плоскостта се монтира с кламери или винтове. Излязлото лепило се остъргва с шпакла в рамките на 1 час. При монтаж на плоскости Vidiwall с лепена фуга директно върху основата не тряба да се получава залепване на плоскостта към основата (напр. OSB плоскост).


Разкрояване

Гипсфазерните плоскости с дебелина до 12,5 mm се зарязват с макетен нож и се пречупват през ръба на постановката.
Пречупеният ръб може да се подравни с челно ренде и да се почисти от прах (необходимо е най-вече при полагане с отворена или лепена фуга). Чисти ръбове могат да се постигнат с махален трион или циркуляр (да се използва аспирация).


Средства за закрепяне

За закрепването на плоскостите Vidiwall трябва да се използват подходящи средства в зависимост от основната носеща конструкция. Плоскостите се монтират с винтове, пирони, кламери. Закрепването върху дървени конструкции става с пирони и кламери (DIN 1052), поцинковани или с друго антикорозионно покритие. Възможно е закрепване на една плоскост върху друга при двуслойно облицоване.
Плоскостите се закрепват към метална или дървена конструкция с рапидни винтове (DIN 1052/EN 14566).
 

 

Документи

Брошура за гипсфазерни плоскости
Технически лист-K814
Декларация за експлоатационни показатели
Информационен лист за безопасност
Екологична декларация за продукт