Vidiwall
Плоскости за стени

Плоскости за стени

Vidiwall

Vidiwall

Описание на продукта

Стандартната гипсфазерна плоскост за стени

 

Технически характеристики

 
Vidiwall
Дебелина /mm/ 10 12,5   15 18
Широчина /mm/ 1000 1200 1245 1250
Дължина /mm/ 1500  2000 2000 3000
Кант SK VTF FK  
 

Съхранение

Съхраняват се в легнало положение върху дървени палети или ивици плоскост, в сухи помещения, защитени от влага.
 

Варианти за оформяне на кантове
VTF кант - ширина на плоскостите 1200, 1250 mm  
Ръчно шпакловане с Vidiwall Filler или Uniflott и хартиени ленти за фуги. Плоскостите се допират, фалцът се запълва с Vidiwall Filler или Uniflott и се покрива с хартиена лента за фуга. При многослойни облицовки долните  фуги само се запълват, а тези на горния слой се и шпакловат. Малките неравности се отстраняват неподсредствено след втърдяването чрез шлифоване. Точките на закрепване също се шпакловат. В долните (невидими) слоеве могат да се използват плоскоски със SK кант. 
При долен облицовъчен слой или под инсталационна равнина плоскостите се монтират една до друга. Само фугите на горния слой се оставят отворени и се шпакловат с Uniflott, като се полага и хартиена лента. VTF канта е надграждане на VT канта. Допълнителната фаска прави фугата още по- здрава, благодарение на допълнителната контактна повърхност между плоскостта и фугиращия материал. VTF канта е надграждане на VT канта. Допълнителната фаска прави фугата още по- здрава, благодарение на допълнителната контактна повърхност между плоскостта и фугиращия материал.

SK кант - долни (невидими) слоеве на многослойни обшивки - ширина на плоскостите 1200, 1250 mm 
При долен облицовъчен слой или под инсталационна равнина плоскостите се монтират плътно една до друга. Само фугите на горния слой се оставят отворени и се шпакловат с Uniflott, както се полага и хартена лента.
 
SK кант - отворена фуга - ширина на плоскостите 1195, 1245 mm 
Ръчна шпакловка с Кнауф Uniflott с хартиена лента за покриване на фуги. Плоскостите се полагат с фуга (ширина на фугата 5 - 7 mm), фугата се запълва с Кнауф Uniflott. Излишният материал се остъргва след около 40 минути. 
Шпакловъчният материал се нанася с маламашка или широка шпакла, и се влага армиращата лента.
 
SK кант - лепена фуга - ширина на плоскостите 1195, 1245 mm 
Кнауф Vidiwall полиуретаново лепило се нанася във вид на шнур върху канта на вече монтираната Vidiwall плоскост. Следващата плоскост се полага върху носещата конструкция и се притиска към лепилото (ширина на фугата < 1 mm), плоскостта се монтира с кламери или винтове. Излязлото лепило се остъргва с шпакла в рамките на 1 час. При монтаж на плоскости Vidiwall с лепена фуга директно върху основата не тряба да се получава залепване на плоскостта към основата (напр. OSB плоскост).
 

Разкрояване

Гипсфазерните плоскости с дебелина до 12,5 mm се зарязват с макетен нож и се пречупват през ръба на постановката.
Пречупеният ръб може да се подравни с челно ренде и да се почисти от прах (необходимо е най-вече при полагане с отворена или лепена фуга). Чисти ръбове могат да се постигнат с махален трион или циркуляр (да се използва аспирация).
 

Средства за закрепяне

За закрепването на плоскостите Vidiwall трябва да се използват подходящи средства в зависимост от основната носеща конструкция. Плоскостите се монтират с винтове, пирони, кламери. Закрепването върху дървени конструкции става с пирони и кламери (DIN 1052), поцинковани или с друго антикорозионно покритие. Възможно е закрепване на една плоскост върху друга при двуслойно облицоване.
Плоскостите се закрепват към метална или дървена конструкция с рапидни винтове (DIN 1052/EN 14566). 

 

Документи

Брошура за гипсфазерни плоскости
Технически лист-K811
Брошура Дървени панели с гипсфазер
Декларация за експлоатационни показатели
Информационен лист за безопасност
CE-Vidiwall
Екологична декларация за продукт