Vidiwall HI
Плоскости за стени

Плоскости за стени

Vidiwall HI

Vidiwall HI

Описание на продукта

Гипсфазерната плоскост за фасадни стени с допълнително импрегниране на повърхността

 

Технически характеристики

 
Vidiwall HI
Дебелина /mm/ 12,5 15
Широчина /mm/ 1200 1250
Дължина /mm/ 2000 3000
Кант SK VT
 

 

Документи

Knauf Gipsfazer Vidiwall HI
Knauf Gypsum Fibre Board Brochure